با خیال راحت بفروش

اعطای نمایندگی فروش دستگاه کارتخوان و قطعات جانبی

شرکت پرداز الکترونیک شایا

شرایط اخذ نمایندگی و عاملیت فروش

مزایای نمایندگی رسمی :

• تامین دستگاه مناسب
• آموزش رایگان تعمیرات
• تامین قطعات و لوازم جانبی
• انحصار نماینده در شهر و محل فعالیت
• اعطای پنل دسترسی ثبت
• گارانتی و خدمات پس از فروش
• در صورت فروش اینترنتی یا تلفنی از شهر مربوطه ارسال محصول از طریق نماینده رسمی

شرایط اخذ نمایندگی و عاملیت فروش

توجه:

با توجه به شرایط نمایند طی یک ماه اولیه همکاری هریک از مزایای ذکر شده برای نمایندگی و عاملیت فروش وی اعطا می گردد.
 نمایندگی فروش، ماهیانه 30 عدد دستگاه
 عاملیت فروش درجه یک، ماهیانه 15 عدد دستگاه
 عاملیت فروش درجه دو، ماهیانه 10 عدد دستگاه
 بازاریاب سیار، ماهیانه 5 عدد دستگاه

سایر شرایط اخذ نمایندگی دستگاه کارتخوان:

• عاملیت های فروش و بازاریاب های محترم پس از شش ماه بیمه تامین اجتماعی می گردند
• برگزاری دورهای آموزشی بازاریابی و تعمیرات برای نمایندگان، عاملیت ها و بازاریابان به صورت دوره ای به همراه اعطای گواهینامه معتبر
و سایر مزایایی که به فراخور شرایط شامل نمایندگان می گردد…